Съдии 16:30

съдии 16:30, Самсон каза: „Нека умра с филистимците“. след това той натисна с всички сили и храмът падна върху господарите и всички хора в него. така че в смъртта си той уби повече, отколкото е убил през живота си.

Евреи 9:24

евреи 9:24 за Христос не влезе в създадено от човека копие на истинското светилище, но той влезе в самия рай, за да се яви от наше име в присъствието на бог.

Марк 8:35

Марк 8:35 Защото, който иска да спаси живота си, той ще го загуби, но който загуби живота си заради мен и заради Евангелието, ще го спаси.