3 John 1 10 И така, ако дойда, ще обърна внимание на злонамерената му клевета срещу нас. И неудовлетворен от това, той отказва да посрещне братята и забранява на онези, които искат да го направят, дори ги извежда от църквата.

Red robins happy hour times 3 John 1 10 И така, ако дойда, ще обърна внимание на злонамерената му клевета срещу нас. И неудовлетворен от това, той отказва да посрещне братята и забранява на онези, които искат да го направят, дори ги извежда от църквата.